பண்டாரவாடை வளைகுடா சமூக சேவை அமைப்பு நிர்வாகிகள்

 

ஒருங்கிணைப்பு குழு தலைவர்:

சகோ.நைனா முகமது

ஒருங்கிணைப்பு குழு செயலாளர்:

சகோ.ஹபீப் முகமது

தணிக்கை மற்றும் பொருளாளர்கள்:

சகோ. கே.கே.நவ்சாத் அலி
சகோ. ஹமீது (எ) முஹம்மது
சகோ. பாவாஜான் (எ) சாகுல் ஹமீது

ஆலோசகர்கள்:

சகோ. சாகுல் ஹமீது
சகோ. அன்வர் பாட்சா
சகோ. முகமது பாரூக்

நிர்வாக குழு உறுப்பினர்கள்:

 

உறுப்பினர்கள்: தொலைபேசி எண்
வார்டு 1 சகோ. சாகுல் ஹமீது 050 2516222
சகோ. ஜஹபர் சாதிக் (பாரா) 050 4644501
வார்டு 2 சகோ. சர்புதீன் (Sharfu) 055 9199455
சகோ. முஹம்மது அலி

 

050 5948727

 

வார்டு 3 சகோ. PKM. ஜப்பார் சாதிக் 050 3044730
சகோ. முஹம்மது இஸ்மாயில் (செல்லா) 055 4001805
வார்டு 4 சகோ. நஜுமுதீன் 055 2834123
சகோ. முஹம்மது கனி 052 9490570
வார்டு 5, 6 & 7 சகோ. சாகுல் ஹமீது (ஆசிப்) 056 6821855
சகோ. முஹம்மது இஸ்மாயில் 050 8762610

 

மேலும் உங்களுடைய கருத்துகள், ஆலோசனைகள் மற்றும் விமர்சனங்களை  தொடர்பு கொள்க என்ற தளத்திற்கு சென்று எங்களை தொடர்புக்கொள்ளலாம்.