பண்டாரவாடை வளைகுடா சமூக சேவை அமைப்பு நிர்வாகிகள்

 

ஒருங்கிணைப்பு குழு தலைவர்:

முகம்மது இலியாஸ் (புது ரோடு)

து.தலைவர்: நஜீர் அஹ்மது (தம்பிராஜா-பரக்கத் நகர்)

முன்னாள் தலைவர்:சகோ.நைனா முகமது (2012-2017)

 

ஒருங்கிணைப்பு குழு செயலாளர்:

சாகுல் ஹமீது 050-2516222 (பசுமை நகர்-மெயின்  ரோடு)

து.செயலாளர்: யூசுப் ஷா (மெயின் ரோடு)

முன்னாள் செயலாளர்:சகோ.ஹபீப் முகமது (2012-2017)

 

ஒருங்கிணைப்பு குழு பொருளாளர்

ஜஹபர் சாதிக்(பாரா) 050-4644501 (மேலத்தெரு)

 

தணிக்கை :

சகோ. கே.கே.நவ்சாத் அலி
சகோ. ஹமீது (எ) முஹம்மது
சகோ. பாவாஜான் (எ) சாகுல் ஹமீது

 

ஆலோசகர்கள்:

சகோ. சாகுல் ஹமீது
சகோ. அன்வர் பாட்சா
சகோ. முகமது பாரூக்

 

நிர்வாக குழு உறுப்பினர்கள்:

 

உறுப்பினர்கள்: தொலைபேசி எண்
வார்டு 1  சகோ.பாவாஜான் (எ) சாகுல் ஹமீது  –
 சகோ.முஹம்மது கியாசுதீன்  –
சகோ.மர்ஜிக்

 

 

வார்டு 2
சகோ. முஹம்மது அலி (ஹாரூன்)

சகோ.ஜமால் முஹம்மது (செல்லப்பா)

சகோ.நிஜாம் மைதீன்

சகோ.சேட்டு  (எ) காதர்

050 5948727

055-8535882

055-5483352

வார்டு 3 சகோ. PKM. ஜாபர்  சாதிக் 050 3044730
சகோ. யூசுப்

சகோ. ஃபயாஸ்

வார்டு 4 சகோ. நஜுமுதீன் 055 2834123
சகோ. முஹம்மது கனி 052 9490570
 சகோ.சுலைமான் சேட்டு

சகோ.யாகூப்

சகோ.சல்மான்

 

 

வார்டு 5, 6 & 7  சகோ. சர்புதீன் (Sharfu) 055 9199455
சகோ. கே.கே.நவ்சாத் அலி

சகோ. முஹம்மது இஸ்மாயில்

சகோ. சாகுல் ஹமீது (ஆசிப்)

சகோ.அப்துல் காதர்

 

 

050-8582729

050 8762610

056 6821855

 

 

 

மேலும் உங்களுடைய கருத்துகள், ஆலோசனைகள் மற்றும் விமர்சனங்களை  தொடர்பு கொள்க என்ற தளத்திற்கு சென்று எங்களை தொடர்புக்கொள்ளலாம்.