அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்…

பண்டாரவாடை சமூகசேவை அமைப்பு சார்பில் பைத்துல்மால் (வட்டி இல்லாமல் கடன் வழங்கும் திட்டம்)

 

 

pdvgulf பைத்துல்மால் Rule

pdvgulf பைத்துல்மால் Member Form

 

pdf Form Download here…

 

PDVGULF – INTREST FREE LOAN SCHEME TERMS AND CONDITIONS

 

PDVGULF baitulmal Member Form