முக்கிய சேவை எண்கள்:

S.NoList of ServiceContact Numbers
1Police station Ayyampettai04374-242450
2Ayyampettai TNEB04374 – 242444
3Station Fire Officer,Papanasam04374-222101,9445086468
4Indian Gas Booking Papanasam8124024365
5District Collector Office Board Thanjavur04362-230121
6Sub Collector Office,Kumbakonam0435-2430101,9445000466
7Tahsildar [Thaluk],Papanasam04374-222456,9445000635
8District Forest Service, Thanjavur04362-264669,9500252089
9Thanjavur Medical College Hospital04362-240124,04362-270567
10Government Hospital Ayyampettai04374-242865
11Anjuman School-Ayyampettai95669 94007
12Star Lion School-Ayyampettai04374-242299,7639779434
13Modern School-Chakkarapalli8883996991, 8883996997
14Niswan Madarasha-Chakkarapalli04374-244262
15Indian Bank-Chakkarapalli04374-242365
16STATE BANK OF INDIA- Ayyampettai9445862441
17CANARA BANK Ayyampettai04374-242294
18TANSRI UBAIDULLAH SCHOOL04374 251822, 04374 250010
19CITY UNION BANK- AYYAMPETTAI04374 242287
20INDIAN CITY SCHOOL AYYAMPETTAI94427 67535
21ALIF SCHOOL- VALUTHUR04374 240668
22CRESCENT SCHOOL04374 250131,04374 251132
23JAMIA ZAINUL ULAM ARABIC COLLEGE-PANDARAVADAI04374 250407,9487997988
24IMAYAM-SCHOOL PANDARAVADAI9003971450
25RDB MATRICULATION HIGHER SECONDARY SCHOOL- PAPANASAM04374 220099
26RDB COLLEGE OF ARTS & SCIENCE -PAPANASAM04374 222123

Important Doctor’s Number
Rajaghiri – Papanasam Docotor’s
04374 251332Dr. Faridha Basheer – Rajaghiri
04374 250026Dr. Shabeer Ahamed – Rajaghiri
04374 250263Dr. Anbalazhan – Rajaghiri
04374 250065Goverment Hosiptal – Pandaravadai
0435 2424212Dr. Aswin – Kumbakonam
04374 224395Dr. Krishna Moorthy – Papanasam
04374 222219Dr. Neela Gandan – Papanasam
04374 222570Dr. Paun Papa – Papanasam
04374 222956Dr. Alagappa Hospital – Papanasam
Tanjore Doctor’s & Hosiptal Numbers
04362 237157Dr. Janagi Raman – Tanjore (Child Specialist)
04362 230638Dr. Gulothungan – Tanjore (Child Specialist)
04362 231369Dr. Jagadeesan – Tanjore (Child Specialist)
04362 235680Dr. Ashok Kumar Tanjore
04362 230330Dr. Manivannan – Tanjore
04362 231696Dr. Manikavasaham – Tanjore
04362 237544Dr. Chandra Balan – Tanjore
04362 231827Dr. Mohan Dhas – Tanjore
04362 233633Dr. Alaharasan – Tanjore
04362 231554Dr. Srinivasan – Tanjore
04362 240588Dr. Murugesan – Tanjore
04362 231134Dr. Moorthy – Tanjore
04362 231269Dr. Raj Kumar – Tanjore
04362 231554Dr. Radha Krishnan – Tanjore
04362 235425Dr. Krishna Moorthy – Tanjore
04362 273988Dr. Mumthaj – Tanjore
04362 230595Dr. Thirupura Sundari – Tanjore
04362 231221Goverment Hospital – Tanjore
04362 240124Medical College – Tanjore
04362 279801Rohini Hosiptal – Tanjore
04362 238989Royal Hosiptal – Tanjore
04362 236196KRA Hospital – Tanjore
04362 236615Deiva Hospital – Tanjore
04362 230373R.K. Nursing Home – Tanjore
04362 230595AKC Hospital – Tanjore
04362 275093Anu Hospital – Tanjore
04362 238058Suham Hospital – Tanjore
04362 234885Vinodahan Hospital – Tanjore
04362 275093CITI Hospital – Tanjore
04362 253876Chola Hospital – Tanjore
04362 241171Vasan Medical Centre – Tanjore
Kumbakonam Doctor’s & Hosiptal Numbers
0435 2410560Dr. Virudhagiri – Kumbakonam
0435 2427023Dr. Janagi Raman – Kumbakonam
0435 2430044Dr. Venkatesan – Kumbakonam
0435 2402434Dr. Winnarasan – Kumbakonam
0435 2430022Goverment Hospital – Kumbakonam
0435 2421005Gowri Hospital – Kumbakonam
0435 2432166Anbu Hospital – Kumbakonam
0435 2425005Anu Hospital – Kumbakonam
Important Telephone Numbers
04374 251615Post Office – Rajaghiri
04374 251631Railway Station – Pandaravadai
04374 222131Railway Station – Papanasam
04374 222101Fire Station – Papanasam
04374 222450Police Station – Papanasam
04374 222459Govt Hosiptal – Papanasam
04374 222456Taluk Office -Papanasam
Ambulance
995 2686 970Ambulance – Rajaghiri
04362 231124Muslium League Ambulance – Tanjore
04362 230925Rotary Club Ambulance – Tanjore
Rajaghiri surroundings Medicals
04374 250411Oli Medicals – Rajaghiri
04374 ######Muthu Meena Medicals – Rajaghiri
04374 224395Dhanvanthri Medicals – Papanasam
Rajaghiri surroundings Schools
04374 251822Tansri School – Rajaghiri
04374 317418RDB School – Rajaghiri
94432 20190Imayam School – Rajaghiri
04374 251131Cresent School – Pandaravadai
04374 317424RDB School – Papanasam
04374 222123RDB College – Papanasam
Mosque
04374 250331Big Mosque – Rajaghiri
Rajaghiri

Jamia jainul uloom Arabic collage

04374 250407

surroundings Banks
04374 251015IOB Bank – Rajaghiri
04374 240544Bank of India – Rajaghiri
04374 251486UCO Bank – Pandaravadai
04374 222432State Bank of India – Papanasam
Rajaghiri surroundings Air Travels
04374 251676SAS Air Travels – Rajaghiri
04374 250769Thaj Air Travels – Rajaghiri
0435 2432021Pasala Air Travels – Kumbakonam
Rajaghiri Hardwares
04374 251448Happy Hardwares – Rajaghiri
94431 19911Kamil Hardwares – Rajaghiri
0435 2423029Rajaghiri Hardwares – Kumbakonam
Rajaghiri surroundings shops
04374 251200Deen Maligai – Rajaghiri
04374 251326Citi Maligai – Rajaghiri
Rajaghiri Bakkery shop
04374 250090Rafeek Bakkery – Rajaghiri
04374 250734Rasi Bakkery – Rajaghiri
Rajaghiri Sweet shop
04374 251749Ali Sait Sweets – Rajaghiri
04374 250851New Bombay Sweets – Rajaghiri
Rajaghiri Cloth Centre
04374 250454Rose Cloth Centre – Rajaghiri