வார்டு நம்பர் – 1 நிர்வாக உறுப்பினர்கள்:

நமது அறக்கட்டளைக்கு முதல் வார்டு நிர்வாக உறுப்பினர்களாக சகோ. ஷாகுல் ஹமீது மற்றும் சகோ. பாரா ஜஹபர் சாதிக் அவர்களை நியமிக்கப்பட்டுள்ளர்கள். அவர்களின் விபரம் பின்வருமாறு.

பெயர் தொலைபேசி எண் ஈமெயில் முகவரி
Mr. சாகுல் ஹமீது 050 2516222 ganishahul@yahoo.co.in
Mr. ஜஹபர் சாதிக் (பாரா) 050 4644501 pdvsadik@gmail.com