வார்டு நம்பர் – 2 நிர்வாக உறுப்பினர்கள்:

நமது அறக்கட்டளைக்கு இரண்டாம் வார்டு உறுப்பினர்களாக சகோ. சேக் தாவூத் , சகோ. ஹாரூன் (எ) முஹம்மத் அலி மற்றும் Mr. சர்புதீன் அவர்களை நியமிக்கப்பட்டுள்ளர்கள். அவர்களின் விபரம் பின்வருமாறு.

பெயர் தொலைபேசி எண் ஈமெயில் முகவரி
Mr. சர்புதீன் (Sharfu) 055 9199455

+91-9944001323

sharfudinpdv@gmail.com
Mr. முஹம்மது அலி (ஹாரூன்)

 

050 5948727

 

alipdv@yahoo.com