வார்டு நம்பர் – 3

நமது அறக்கட்டளைக்கு மூன்றாம் வார்டு உறுப்பினர்களாக சகோ. பி.கே .எம். ஜாபர் சாதிக் மற்றும் சகோ. ஹபீப் முஹம்மது அவர்களை நியமிக்கப்பட்டுள்ளர்கள். அவர்களின் விபரம் பின்வருமாறு.

பெயர் தொலைபேசி எண் ஈமெயில் முகவரி
Mr. ஹபீப் ரஹ்மான் 050 4953547 habeeb4953547@yahoo.com
Mr. ஜப்பார் சாதிக் 050 3044730 ppkmjafar@yahoo.co.in