வார்டு நம்பர் – 4

நமது அறக்கட்டளைக்கு நான்காம் வார்டு உறுப்பினர்களாக சகோ: நஜிமூதீன் (எ) தம்பி  மற்றும் சகோ. முஹம்மது கனி அவர்களை நியமிக்கப்பட்டுள்ளர்கள். அவர்களின் விபரம் பின்வருமாறு.

பெயர் தொலைபேசி எண் ஈமெயில் முகவரி
Mr. நஜுமுதீன் 055-2834123 nazim242003@gmail.com
Mr. முஹம்மது கனி