பண்டாரவாடை சமூக சேவை அமைப்பினை அரசு பதிவுதுறை மூலம் பதிவு செய்யபட்டுள்ளது

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்,

 

பண்டாரவாடை சமூக சேவை அமைப்பினை அரசு பதிவுதுறை மூலம் பதிவு செய்யபட்டுள்ளது என்பதைமகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்து கொள்கிறோம்

pdv registration

அமைப்பின் சேவைகள் தொடர்ந்து நடைபெற அனைவரும் ஒத்துழைப்பு நல்குமாறு அன்புடன் கேட்டுகொள்கிறோம்.

 

அன்புடன்

தலைவர் & செயலாளர் மற்றும் உறுப்பினர்கள்.

பண்டாரவாடை சமூக சேவை அமைப்பு

About the author  ⁄ Author

No Comments

Leave a Comment