பண்டாரவாடை வாக்காளர் பெயர் பட்டியல் -2016

                                                              அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் (வரஹ்)

பண்டாரவாடை மக்கள் வாக்காளர் பட்டியலில் தங்களுடைய பெயர் & குடும்பத்தினர் பெயர்  இருப்பதை சரி பார்த்து கொள்ளுங்கள்.

( வாக்காளர் பெயர் பட்டியல் -2016,  தமிழ்நாடு அரசு தேர்தல் இணையதளம், PDF File:)

***வார்டு-1***

வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை: ஆண்-467 பெண்-487  மொத்தம்-954

1-கப்பி ரஸ்தா வார்டு – 1
2-லாடுகன்ல தைக்கால் வார்டு – 1
3-கரைமேடு வார்டு – 1
4-மேலத்தெரு வார்டு – 1
5-தெற்குதெரு வார்டு – 1

(வாக்குச்சாவடி: கிரசண்ட் மெட்ரிக் மேல்நிலை பள்ளி)

இங்கு கிளிக் செய்யவும்  Click Here

Download WARD:1 PDF

 

***வார்டு-2***

வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை: ஆண்-461 பெண்-502  மொத்தம்-963

1-சின்னத் தெரு வார்டு-2
2-வர்ணதைக்கால் வார்டு-2
3-வடக்குதெரு வார்டு-2
4-தச்சத்தெரு வார்டு-2

(வாக்குச்சாவடி: கிரசண்ட் மெட்ரிக் மேல்நிலை பள்ளி)

இங்கு கிளிக் செய்யவும்  Click Here

Download WARD:2 PDF

 

***வார்டு-3***

வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை: ஆண்-348 பெண்-376  மொத்தம்-724

1-கீழத் தெரு வார்டு-3

2-பெரியதெரு வார்டு-3

(வாக்குச்சாவடி: ஊராட்சி ஓன்றிய தொடக்கப்பள்ளி இரயிலடி)

இங்கு கிளிக் செய்யவும்  Click Here

Download WARD:3 PDF

 

***வார்டு-4***

வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை: ஆண்-450 பெண்-486  மொத்தம்-936

1-கீழசாரங்கு தெரு வார்டு-4
2-சாரங்குதெரு வார்டு-4
3-ரயிலடிதெரு வார்டு-4
4-நடுசந்துதெரு புதுதெரு வார்டு-4
5-போஸ்ட் ஆபீஸ் தெரு மாதாகோவில்தெரு வார்டு-4
6-லெட்சுமி புரம் வார்டு-4

(வாக்குச்சாவடி: ஊராட்சி ஓன்றிய தொடக்கப்பள்ளி, இரயிலடி)

இங்கு கிளிக் செய்யவும்  Click Here

Download WARD:4 PDF

 

***வார்டு-5***

வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை: ஆண்-499 பெண்-545  மொத்தம்-1044

1-ஈசூப் நகர் வார்டு-5
2-சிவன்கோவில்தெரு வார்டு-5
3-ஆசாத்நகர் வார்டு-5
4-VP நகர் வார்டு-5
5-வெள்ளாளர்தெரு வார்டு-5
6-பெரியார்நகர் வார்டு-5
7-ஜப்பார் நகர் வார்டு-5
8-திருமஞ்சனவீதி வார்டு-5
9-நடுத்தெரு வார்டு-5

(வாக்குச்சாவடி: ஊராட்சி ஓன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி சூஃபிநகர்)

இங்கு கிளிக் செய்யவும்  Click Here

Download Ward:5 PDF

 

***வார்டு-5a***

வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை: ஆண்-482 பெண்-530  மொத்தம்-1012

1-திருமஞ்சன வீதி வார்டு-5
2-சூஃபி நகர் வார்டு-5
3-அரண்மனைத்தெரு வார்டு-5
4-மாரியம்மன்கோவில்தெரு வார்டு-5
5-நடுத்தெரு வார்டு-5
6-உப்புகாச்சிபேட்டை தெரு வார்டு-5

(வாக்குச்சாவடி: ஊராட்சி ஓன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி சூஃபிநகர்)

இங்கு கிளிக் செய்யவும்  Click Here

Download Ward:5a PDF

 

***வார்டு-6***

வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை: ஆண்-482 பெண்-504  மொத்தம்-986

1-மெயின்ரோடு (அக்கரையார் நகர் தஹ்வா நகர்
2-பாரவதி புரம் வார்டு-6
3-ராஜேந்திரனடி காமாட்சிபுரம் மாமரத்தெரு வார்டு-7
4-தில்லைநகர் காலனி வார்டு-7

(வாக்குச்சாவடி: ஊராட்சி ஓன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி சூஃபிநகர்)

இங்கு கிளிக் செய்யவும்  Click Here

Download Ward:6 PDF

 

No Comments

Leave a Comment