பண்டாரவாடை மரண அறிவிப்பு 09/03/2016

image அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்
பண்டாரவாடை தெற்குத் தெரு மணிக்கார பாவாஜி அவர்களின் மச்சானும், ஹாருன் & அலீம் அவர்களின் தந்தை  அப்துல் ஜப்பார் அவர்கள் இன்று மதியம் காலமாகி விட்டார்கள்.

About the author  ⁄ SharfuDin

No Comments

Leave a Comment