பண்டாரவாடை சூஃபி நகர், சூஃபி மஹால் திறப்பு விழா

image

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்

பண்டாரவாடை சூஃபி நகர் ஜூம்மா
பள்ளிவாசல் “சூஃபி மஹால் திருமண மண்டபம் இன்ஷா அல்லாஹ் 18-03-2016 அன்று திறப்பு விழா நடைபெற உள்ளன.

About the author  ⁄ SharfuDin

No Comments

Leave a Comment