பண்டாரவாடை Crescent Matricularion Higher Secondary School , 12th Result

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்

பண்டாரவாடை மேலத்தெரு…

Crescent Matricularion Higher Secondary School , Pandaravadai

12th Result, அனைத்து மாணவ, மாணவிகள் 100 சதவிகிதம் தேர்ச்சி பெற்றனர்.

அனைவருக்கும் நம் வாழ்த்துக்கள்.

IMG-20160517-WA0005

About the author  ⁄ SharfuDin

No Comments

Leave a Comment