ஜாமிஆ ஜைனுல் உலும் அரபிக் கல்லூரி பட்டமளிப்பு விழா

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்
பண்டாரவாடை மெயின் ரோடு,

ஜாமிஆ ஜைனுல் உலும் அரபிக் கல்லூரி பட்டமளிப்பு விழா 21.05.2016 அன்று நடைபெறும்.

image

image

image

image

About the author  ⁄ SharfuDin

No Comments

Leave a Comment