பண்டாரவாடை Crescent Matricularion Higher Secondary School, Pandaravadai

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்

பண்டாரவாடை,
Crescent Matricularion Higher Secondary School,
10ம் வகுப்பினருக்கான தேர்வில்
100 சதவிகிதம் அனைவரும் தேர்ச்சி பெற்றனர்.
தேர்ச்சி பெற்ற மாணவர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள்.
May2016

image

image

image

image

About the author  ⁄ SharfuDin

No Comments

Leave a Comment