பண்டாரவாடை வளைகுடா சமூக சேவை அமைப்பின் 2015 ஆண்டுக்கான வரவு-செலவு விவரங்கள்.பண்டாரவாடை நண்பர்களின் பார்வைக்காக.

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்,
பண்டாரவாடை வளைகுடா சமூக சேவை அமைப்பின் 2015 ஆண்டுக்கான வரவு-செலவு விவரங்கள்.பண்டாரவாடை நண்பர்களின் பார்வைக்காக.

மேலும் விவரங்களுக்கு தொடர்பு கொள்ளவும்:
050-8582729
050-2724792
055-3453924
Accounts Statement For 2015

About the author  ⁄ Author

No Comments

Leave a Comment