பண்டாரவாடை சமூகசேவை & லயன்ஸ் சங்கம் இணைந்து நடத்திய கண் சிகிச்சை முகாம்

பண்டாரவாடை சமூகசேவை & லயன்ஸ் சங்கம் இணைந்து நடத்திய கண் சிகிச்சை முகாம் பாபநாசத்தில் நடைபெற்றது… நன்றி Lion’s club & Aravind eye hospital & pdvgulf


About the author  ⁄ SharfuDin

No Comments

Leave a Comment