பண்டாரவாடை சமூகசேவை அமைப்பு சார்பில் பைத்துல்மால் திட்டம்

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்…

பண்டாரவாடை சமூகசேவை அமைப்பு சார்பில் பைத்துல்மால் (வட்டி இல்லாமல் கடன் வழங்கும் திட்டம்).

 

 

 

pdf Form Download here…

PDVGULF – INTREST FREE LOAN SCHEME TERMS AND CONDITIONS

PDVGULF baitulmal Member Form

About the author  ⁄ SharfuDin

No Comments

Leave a Comment