இரத்த கோளாறுகள் குறைய

நன்னாரி வேரை இடித்து சாறு எடுத்து பாலில் கலந்து சாப்பிட்டு வந்தால் இரத்த கோளாறுகள் குறையும்.

நன்னாரி
நன்னாரி

பால்
பால்

நன்னாரி வேர்
நன்னாரி வேர்

அறிகுறிகள்:

இரத்த கோளாறுகள்.

தேவையான பொருட்கள்:

நன்னாரி வேர்.
பால்.

செய்முறை:
நன்னாரி வேரை இடித்து சாறு எடுத்து பாலில் கலந்து சாப்பிட்டு வந்தால் இரத்த கோளாறுகள் குறையும்.

No Comments

Leave a Comment