இரத்தம் தூய்மையாக

திராட்சை பழத்தை சாப்பிட்டு வந்தால் சுரத்தை தணித்து மலச்சிக்கலை போக்கி இரத்தம் சுத்தமடையும்.

திராட்சை பழம்
திராட்சை பழம்

திராட்சை பழம்
திராட்சை பழம்

திராட்சை பழம்
திராட்சை பழம்

அறிகுறிகள்:

இரத்தம் சுத்தமின்மை.

தேவையான பொருட்கள்:

திராட்சை பழம்.

செய்முறை:
திராட்சை பழத்தை கழுவி சாப்பிட்டு வந்தால் சுரத்தை தணித்து மலச்சிக்கலை போக்கி இரத்தம் சுத்தமடையும்.

No Comments

Leave a Comment