பண்டாரவாடை சூஃபிநகர் பள்ளிவாசலில்

அன்புடையீர்,

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்…
வெள்ளி கிழமை 02/08/2013 அன்று பண்டாரவாடை சூஃபி நகர் பள்ளிவாசலில் . சூஃபி நகர் நண்பர்கள் சார்பாக இப்தார் நிகழ்ச்சி மிகசிறப்பாக நடைபெற்றது

No Comments

Leave a Comment