பண்டாரவாடை பெரிய பள்ளிவாசலில்….

அன்புடையீர், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்… திங்கள் கிழமை 07/08/2013 அன்று பண்டாரவாடை பெரிய பள்ளிவாசலில் . யுனை டெட் நண்பர்கள் சார்பாக இப்தார் நிகழ்ச்சி மிகசிறப்பாக நடைபெற்றது

No Comments

Leave a Comment