திருக்குர்ஆன் மாநாடு

பண்டாரவாடையில் பிப்ரவரி 1 ஆம் தேதி நடைபெற்றது. மாணவர்கள், இமாம்கள், ஜமாத்தார்கள் என அனைவரும் கலந்துகொண்டனர்.

No Comments

Leave a Comment