பயனுள்ள இணையதளம் – 3 அரசாங்க இனையதள முகவரிகள்

நமக்கு தேவையான பயனுள்ள அரசாங்க இனையதள முகவரிகள்

01. இந்தியதேர்தல் ஆணையம் – இணையதள முகவரி… http://www.elections.tn.gov.in/eroll

02. த‌கவல அறியும் உரிமைச் சட்டம் (RTI Act) – இணையதள முகவரி http://www.rtiindia.org/forum/content/

03. இந்திய அரசின் இணையதள முகவரி http://india.gov.in/

04. தமிழ்நாடு அரசின் இணையதள முகவரி http://www.tn.gov.in/

05. உச்சநீதி மன்றத்தின் இணையதள முகவரி http://supremecourtofindia.nic.in/

06. தமிழ்நாடு காவல்துறையின் இணையதள முகவரி http://www.tnpolice.gov.in/

07. நீதிமன்றங்கள் (இந்தியா) இணையதள முகவரி http://www.hcmadras.tn.nic.in/

08. இந்திய இரயில்வே-ன் இணையதள முகவரி http://www.indianrailways.gov.in/indianrailways/indexhome.jsp

09. இந்திய தூதரம் – இணையதள முகவரி http://www.indianembassy.org/

10. தமிழக அரசு பதிவுத்துறை இணைய தள முகவரி http://www.tnreginet.net/

11. இந்திய பொது விவகாரத்துறை – இணையதள முகவரி http://www.mca.gov.in/

12. சென்னை மாநகராட்சியின் இணைய தள முகவரி http://www.chennaicorporation.gov.in/

13. தமிழ்நாடு – வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சித் துறை இணைய தள முகவரி http://tnvelaivaaippu.gov.in/EmploymentExchange/login/loginFrame.jsp

14. இந்திய அஞ்சல் (தபால் துறை) இணையதள முகவரி http://www.indiapost.gov.in/nsdefault.htm

15. இந்திய சுற்றுலா – இணையதள முகவரி http://www.incredibleindia.org/index.html

16. தமிழ்நாடு சுற்றுலா – இணையதள முகவரி http://www.tamilnadutourism.org/

17 தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்தின் இணைய தள முகவரி http://www.tneb.in/

No Comments

Leave a Comment