தமிழ்நாட்டின் 234 சட்டமன்ற தொகுதிகளின், வரிசை எண்  172 இல்    பாபநாசம் (சட்டமன்றத் தொகுதி)   பாபநாசம் (சட்டமன்றத் தொகுதி) பாபநாசம் தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தின் ஓர் சட்டமன்றதொகுதி ஆகும் . தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் உள்ள 8 ...

Read More →