வங்கியில் கணக்கு வைத்திருந்து, ஏ.டி.எம் அட்டை பெற்றிருப்பவர்கள் மட்டுமே தானியங்கி இயந்திரம் மூலம் பணத்தை எடுக்க முடியும். இந்த நடைமுறையில் பெரும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்த ரிசர்வ் வங்கி கொள்கை அளவில் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.  இத்திட்டம் ...

Read More →