சென்னை: 07/04/2016 வங்கி பணியில் சேர விரும்புவோருக்கு ஒரு நற்செய்தி, நாட்டின் மிகப்பெரிய பொதுத்துறை வங்கியான ஸ்டேட் பாங்க் ஆஃப் இந்தியா தனது வங்கி வரிவாக்கத்திற்கும், சேவையின் தரத்தை உயர்த்துவதற்கும் சுமார் 17,070 கிளார்க் ...

Read More →

மாணவர்களுக்கு எந்த பாட பிரிவை தேர்ந்தெடுத்தால் எந்த தொழில் சார்ந்த வேலைகள் அமையும்? மேற் படிப்புக்கான வழிகள் என்ன?  போன்ற பல கேள்விகள் இருக்கும். இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணை அதற்க்கு தகுந்த பதிலாக அமையும் ...

Read More →