உலகின் தலைசிறந்த கட்டிடங்கள்,கலை,கலாசாரம் என அனைத்திலும் அரேபிய சாம்ராட்ஜியத்தில் ஒரு மைல் கல்லாய் உலவும் துபாய் நகரம்,மேலும் ஒரு அத்தியாயத்தில் தடம் பதிக்க உள்ளது. 1871 முதல் நடைபெறும் எக்ஸ்போ என்ற உலகம் ஒரு ...

Read More →