இணையதளத்திலும் மீன் வாங்கலாம் உங்களால் நம்ப முடிகிறதா? ஆம், இனி துபாய் வாசிகள் மார்க்கெட்டிற்கு சென்று மீன்களை சரிபார்த்து, விலையை பேரம் பேசி  வாங்க தேவையில்லை. ஒரு click செய்தால் போதும் வகை வகையான ...

Read More →