நாடாளுமன்றத்தில் ஜன் லோக்பால் மசோதா தாக்கல் செய்யப்பட்டு ஒருமனதாக நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. சட்டமாக வர இருக்கின்ற ஜன் லோக்பால் மசோதாவினால் என்ன பயன் என்பது இப்போதும் சாதாரண மக்களுக்குத் தெரியாது. ஜன் லோக்பால் மசோதாவினால் விளையும் ...

Read More →