எண் நபிமார்களின் பெயர்கள் வசன எண் 1 ஆதம் அலைஹிஸ் ஸலாம் 2:30 2 நூஹ் அலைஹிஸ் ஸலாம் 11:25 3 இத்ரீஸ் அலைஹிஸ் ஸலாம் 19:56 4 இப்ராஹீம் அலைஹிஸ் ஸலாம் 21:51 ...

Read More →