அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் (வரஹ்)  நமதூர்  சூபி நகர் பள்ளிவாசல்  நிர்வாகம் செய்வதற்கு நிரந்திர வருமானம்  இன்றி ஜமாத்தார்கள்  மூலம்  மாதாந்திர  சந்தா வசூல் செய்து, இதன் மூலம் மாதாந்திர செலவினங்களை ஈடு செய்யப்பட்டு  வருகிறது. ...

Read More →