வெளிநாட்டிற்கு  வேலை தேடி வரும் நமது சகோதர்கள் தங்கள் அனுபவ விவரக் குறிப்பு (CV)-யை பதிவேற்றம் செய்தால், இத்தளத்தில் தங்கள்  CV-யை மூன்று மாதக்காலம் வாசகர்கள் பார்வைக்கு வைக்கப்படும். மேலும் இச்சேவை சில நிபந்தனைக்குட்பட்டது.

  1. Upload செய்யப்படும் file .doc, .docx  அல்லது .pdf போன்ற format-ல் இருத்தல் வேண்டும்.
  2. File size 300  KB-க்கு மிகாமல் இருத்தல் வேண்டும்.
  3. இது பொது தளம் என்பதால் இத்தளத்தின் வாசகர்கள் தங்கள் CV-யை பதிவிறக்கம் செய்ய முடியும்.
  4. தாங்கள் பதிவேற்றம் செய்த file-ஐ நீக்க info@pdvgulf.com என்ற முகவரிக்கு மின் அஞ்சல் அனுப்பவும்.

CV Upload


32-nodither

வெளிநாட்டிற்கு வேலை தேடி வந்தவர்களின் விபரம் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

NameJob Role / DesignationCurrent LocationEmail AddressCV Download
Abdul AleemIT Engineer (Networking And Server Support)Dubai - UAEaleem.wintech@gmail.comDownload
Abdul RasheedData Entry, Accounting and FinanceDubai - UAErasheed0377@gmail.comDownload
Mohamed Saleem Accounting and Finance Dubai - UAEsaleem1438@gmail.comDownload
Thanveer AhmedAccounting and Finance Dubai - UAEthanveer_thaj@yahoo.co.in Download
Mohamed KalithOracle & SQL based JobsDubai - UAEmdkalith@gmail.comDownload
Arun Kumar AnnamalaiQuality Control EngineerDubai - UAEarunannamalai1989@gmail.comDownload
Mohamed Hannan AliHotel Management & Catering JobsDubai - UAEmohamedhannan87@gmail.comDownload